KATEGORIER

0672 Olofströms järnvägsstation 1942
Beskrivning: Olofströms järnvägsstation innan stationsbyggnaden flyttades över till andra sidan av järnvägsspåren. Året är 1942. Smalspåret hade spårvidden 1067 mm. Denna spårvidd gällde för smalspåret i Blekinge utom Nättbraby Alnaryd Järnväg som hade 600 mm. På den sammanhängande spårvidden 1067 mm kunde vagnslaster fraktas från Halmstad i väster, via Vislanda-Karlshamn, genom Blekinge till Bergkvara i öster. Sölvesborg-Olofström-Elmhults järnvägen hade normalspår, d v s spårvidd 1435 mm. Loket nr 21 var byggt 1887 i Kristinehamn och var från början inköpt till Mellersta Blekinge Järnväg med namnet Rudolf Horn. Vi övergången till SJ fick loket nr 4008. Det blev skrotat 1954. Loket med nr 21 tillhör smalspåret (Olofström-Sandbäck) på östra delen av stationsområdet.
Ronny Ragnarsson
Loket med nr 21 tillhör smalspåret (Olofström-Sandbäck) på östra delen av stationsområdet.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: