KATEGORIER

0307 Baggeboda kvarn
Beskrivning: Baggeboda kvarn ligger ca 1 kilometer från Baggeboda gård. Skvaltkvarnen uppfördes under 1600-talet av Baggebodas ägare och sedan dess har den varit i släktens ägo. Huvudsakligen användes den av den egna gården ända in på 1700-talet, då den togs ur drift. (En upplysning säger 1870-talet.) Förr var det ett stort vattenflöde som kunde driva kvarnen. Så är det inte idag.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: