KATEGORIER

0435 Backstuga vid Halabron
Beskrivning: Kjell Åkessons backstuga vid Halabron. Backstugan blev upptagen som torp under gården Brokamåla på 1800-talet. Backstugan är byggnadsminne sedan år 1992. Backstugan är en av de bäst bevarade i Blekinge.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: