KATEGORIER

0306 Baggeboda gård
Beskrivning: Baggeboda gård. Mangårdsbyggnaden uppfördes år 1792 på grunden av en äldre byggnad. Den storslagna gårdsanläggningen växte fram under första hälften av det följande seklet. Baggeboda gård är klassad som kulturminnesmärke.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: