KATEGORIER

0286 Backstuga
Beskrivning: Blekinges enda bebodda Backstuga vid Halabron, ägs av Kjell Åkesson. Huset till höger fick sitt spåntak omlaggt för flera år sedan. Huset är K-märkt.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: