KATEGORIER

0874 Stenbro
Beskrivning: Stenbron över ån vid nuvarande Taxigrillen. Bilden är tagen från Högavångsbacken. I dag är det torg och centrumhus på fältet vid ån. Bilden är tagen på 1920-talet.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: