KATEGORIER

1494 Hus i Håkantorp
Beskrivning: Nils Svensson, i Håkantorp, utanför huset med barnbarnet Anna i famnen. Året är 1924.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: