KATEGORIER

1182 Gränumsby
Beskrivning: Gränumsby från väster med mejeriet till höger i bild och gamla skolan längst upp. Bilden är troligen från början av förra seklet.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: