KATEGORIER

0250 Gränums skola
Beskrivning: Gamla skolan i Gränum revs 1982, för att kunna ge plats åt en ny och modern skola.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: