KATEGORIER

1193 Näckrosdammen
Beskrivning: Det fanns en ståtlig, vacker park tll Hemsjö gård och där fanns bl.a. denna näckrosdamm. Bilden är daterad 28 juli 1966.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: