KATEGORIER

1192 Rödakorshemmet Hemsjö gård
Beskrivning: Konvalescenthemmet, Rödakorshemmet, i Hemsjö lade ner sin verksamhet 1971. Gården hade då plats för 23 gäster. Hemsjö Gård är idag i privat ägo.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: