KATEGORIER

1190 Utsikt vid Hemsjö
Beskrivning: Utsikten från bron i Hemsjö och Christenssons villa. Kortet är daterat 8 augusti 1906.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: