KATEGORIER

1187 Kraftstationen Hemsjö
Beskrivning: 1895 köpte Olofströms Stålpressning AB upp flera gårdar med vattenrätter vid Övre Hemsjöfallen. En kraftstation började byggas men blev inte klar. 1906 bildades Hemsjö Kraft AB och de köpte vättenrätterna av Stålpressning AB. Kraftstationen byggdes färdigt och redan vid årsskiftet 1907-1908 togs Hemsjö Övre kraftverk i bruk med tre utav fyra turbiner. 1916 byggde Hemsjö Kraft AB en kraftstation vid Nedre Hemsjöfallet. Det invigdes 1917 av kung Gustaf V. 1920 köptes Hemsjö Kraft upp av Sydsvenska Kraft AB. De båda kraftstationerna är i drift än idag.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: