KATEGORIER

1185 Hemsjö Gård
Beskrivning: Hemsjö gård från ovan. Bilden är daterad 31 december 1952.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: