KATEGORIER

1184 Konvalescenthemmet
Beskrivning: 1946 beslutade Sydsvenska Kraft att ställa Hemsjö gård till förfogande för allmännyttigt ändamål. 1948 bestämdes det att bli ett konvalescenthem med namnet Rödakorshemmet Hemsjö Gård. Det var det första konvalescenthemmet i Blekinge och det första i sitt slag i Sverige. Det invigdes 2 maj 1950 efter ombyggnad. Antalet platser var då 18. 1952 byggdes det om igen och kunde sedan ta emot 23 patienter. Verksamheten lades ner 1971. Hemsjö Gård är idag i privat ägo.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: