KATEGORIER

0764 Ställverken
Beskrivning: Ställverken på Hemsjö kraftstation. Herrarna på bilden är från vänster, Ruben Håkansson, Axel Paulin, Sankey Sander och Gunnar Bengtsson. Bilden är tagen 2 september 1928.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: