KATEGORIER

0098 Kvarnen på Dannfeltsvägen
Beskrivning: Kvarnbyggnad invid Vilshultsån vid korsningen Dannfeltsvägen-Kvarngatan. Bilden är tagen troligen runt sekelskiftet 1900. Kvarnen var i drift fram till början av 1960-talet, men anläggningen har därefter stått oanvänd.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: