KATEGORIER

0133 Skolhus
Beskrivning: 1896 blev Holjes 4:e skolhus byggt. Det ritades och byggdes av byggmästare G.A. Johansson från Hemsjö. Ända fram till sekelskiftet år 1900 hade alla de små skolrotarna själva fått bygga och bekosta sina skolor. År 1900 hade Holje rote 5000 kr kvar på sitt skolbyggelån. Detta betalade Jämshögs församling. Skolan innehöll skolsalar och lärarebostad där Nils Andrell med familj flyttade in 1896. När Torgskolan byggdes 1933 kallades skolan för den gamla folkskolan. Skolan blev sedan hotell men kallas nu gamla hotellet och innehåller numera samlingslokaler för bl.a PRO.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: