KATEGORIER

0334 Gamla skolan
Beskrivning: Byggdes som skola 1872. Har även använts som post och polisstation. När polisstationen fanns i detta hus var det också en småskola med två klasser. År 1951 var Lydia Pettersson och Ella-Britt Elofsson lärarinnor här. Nu förfogar kommunen över huset som även kallas Gulan. I källaren finns fortfarande cellen kvar.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: