KATEGORIER

0094 Vy över kapellet
Beskrivning: Vy över kapellet och klockstapeln i Olofström. Åkern framför kapellet är nu södra fabrikens parkering.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: