KATEGORIER

0093 Olofströms kapell
Beskrivning: Kapellet med klockstapel i Olofström. Kapellet byggdes 1933 och har sedan blivit ombyggt vid olika tillfällen.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: