KATEGORIER

3859 Musikframträdande i Kyrkhult
Beskrivning: Odaterad bild ur BLT-arkivet utan någon info. Kyrkoherde Helge Simonsson syns mitt på trappan. Källa: BLT
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: