KATEGORIER

0085 Olsgården-Brogården
Beskrivning: Flygfoto över Olofström, troligen år 1950. Olsgården med BB, folktandvård och polisstation samt Brogården. Allt är nu rivet. Olsgården revs och flyttades till Skrubbeboda.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: