KATEGORIER

0088 Storgatan-Bredgatan
Beskrivning: Vy av korsningen Storgatan, Bredgatan i Olofström under 1940-talet, med parkdammen och Tomassons affär, sett från nuvarande Kommunhuset.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: