KATEGORIER

0086 Bangatan år 1957
Beskrivning: Flygfoto över Olofström, Bangatan, Allégatan, del av Järnvägsgatan och järnvägen 1957, även åkern där väg 121 nu ligger. Fältet mellan Bangatan och Allégatan, där väg 121 idag går, kallades förr Penningalyckan. Längst till höger på fotot ser man en bit av Violgatan. Denna branta del ner till kurvan mot Allégatan kallades 'Bringhammars Backe'.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: