KATEGORIER

1183 Flygfoto över Hemsjö
Beskrivning: Flygfoto över Hemsjö 1964.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: