KATEGORIER

1171 Oskar Nilssons affär
Beskrivning: Korsningen Olofströmsvägen och Hemsjövägen. Här syns Oskar Nilssons affär. Fotografiet troligen 1950.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: