KATEGORIER

0102 Motiv från Gränum 1922
Beskrivning: Barnen heter fr.v. Inge, Brita och Knut Holmberg. Pojken på cykeln är Knut Thomasson. Huset till höger är Gränums Handelsmagasin och huset till vänster är telefonstationen. Året är 1922.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: