KATEGORIER

3125 Interiör från gamla Folkets hus i Olofström
Beskrivning: Gamla Folkets hus i Olofström låg vid Pressaregatan. Bilden visar lokalen ifrån scenen mot entrén. Byggnaden revs 1990. Källa Blekinge Museums bildarkiv. Foto Mia Geijer 1990-05-14.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: