KATEGORIER

3121 Olofströms gamla Folkets park år 1990
Beskrivning: Bilden visar scenen och utedansbanan. Dessa samt huvudbyggnaden revs 1990. Källa Blekinge Museums bildarkiv. Foto Mia Geijer 1990-05-14.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: