KATEGORIER

3119 Olofströms gamla Folkets park år 1990
Beskrivning: Folkets husföreningen bildades den 30 okt. 1906. Den 25 aug. året därefter kunde föreningen inviga sitt första hus, vilket låg vid Pressaregatan i Olofström. Redan efter ett år byggde föreningen till tvåvåningsflygeln till vänster. Byggnaden revs 1990. Källa Blekinge Museums bildarkiv. Foto Mia Geijer 1990-05-14.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: