KATEGORIER

3097 Hugo Krahners verkstad i Olofström.
Beskrivning: I förgrunden syns Snöflebodaån. På andra sidan ån, nedanför Solgatan, låg Hugo Krahners verkstad i Olofström. Hugo Krahner hade patent på ite-spännen en produkt som fick stor användning hos Svenska Stålpressning AB. Han tillverkade också städprodukten "Amandan". Hans företag Industritjänst övertogs senare av Hans Rasmussen, ITE, Olofström.Kommunens förråd fanns där en tid, numera är allt rivet. Foto Ateljé Bagdad, Olofström.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: