KATEGORIER

3096 Snöflebodaån - Hugo Krahners verkstad i Olofström.
Beskrivning: I förgrunden syns Snöflebodaån, på andra sidan ån låg Hugo Krahners verkstad i Olofström. Hugo Krahner hade patent på ite-spännen en produkt som fick stor användning hos Svenska Stålpressning AB. Han tillverkade också städprodukten "Amandan". Hans företag Industritjänst övertogs senare av Hans Rasmussen, ITE, Olofström. Kommunens förråd fanns där en tid, numera är allt rivet. Foto Ateljé Bagdad, Olofström.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: