KATEGORIER

2076 Sim- Idrottshallen
Beskrivning: Bilden visar sim- och idrottshallen i Olofström, den är belägen intill Holjeån. Byggnaden uppfördes 1962, invigdes i juni 1963. I förgrunden statyn "Ojust tackling". Numera är anläggningen ombyggd och kallas HOLJEBADET.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: