KATEGORIER

1385 Idrottsplatsen Lilla Holje
Beskrivning: Lilla Holje idrottsplats anlades under 1930-talet. Entrén och läktaren har både ett socialhistoriskt och arkitekthistoriskt värde.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: