KATEGORIER

1040 Byggnation 1962
Beskrivning: Sim- och idrottshallen i Olofström under uppbyggnad. Den öppna platsen intill Holjeån hade utsetts som lämplig för anläggningen.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: