KATEGORIER

1181 Stövsåkragård
Beskrivning: Parti från Gränum med Stövsåkra gård till vänster. Bilden är daterad 7 augusti 1931.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: