KATEGORIER

0888 Bränneriet
Beskrivning: Bränneriet i Gränum uppfördes 1897 som ett bolagsbränneri med fyra ägare. 1948 köpte bonden Axel Svensson bränneriet och drev det till nedläggningen 1971. Bränneriet stängdes med all utrustning i användbart skick. 1993 blev byggnaden byggnadsminne. Bränneriet är idag museum och ägs av en stiftelse. Husbehovsbränning har varit tillåten under olika perioder i Sveriges historia. 1860 blev det förbjudet. När bönderna förlorade sin rätt att bränna brännvin, gick de samman och bildade andels- eller bolagsbrännerier.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: