KATEGORIER

0103 Stampavägen
Beskrivning: Vägen till Stampen med Sven Nilssons hus till vänster. Bilden är troligen från slutet av 1800-talet.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: