KATEGORIER

0548 Baggebro
Beskrivning: Bro över sundet mellan Blekingesidan (Gillesnäslandet) och Skånesidan (Filkesbodalandet). Här ligger ruiner av en gammal vattensåg med en fördämning, som tillika bildar den av ortnamnet angivna bron.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: