KATEGORIER

0224 Disponentbostaden 1907
Beskrivning: F.d disponentbostaden vid Olofströms Bruk uppfördes under 1890-talet och förlängdes omkring 1914 med flyglar i öst och väst. Hälsovården och Utbildningen fick 1960 lämpliga lokaler i den f.d. disponentbostaden, belägen mellan Norra och Södra verkstäderna utmed V. Storgatan. Numera är endast Hälsovården kvar.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: