KATEGORIER

0165 Flygfoto över Bruket 1937
Beskrivning: Flygfoto över Oloströms Bruk år 1937.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: