KATEGORIER

0132 Brukets direktörsbostad
Beskrivning: Brukets f.d direktörsbostad belägen vid Västra Storgatan i Olofström. Den uppfördes under 1890-talet och förlängdes omkring 1914 med flyglar i öst och väst. Hälsovården och Utbildningen fick 1960 lämpliga lokaler i den f. d. direktörsbostaden placerad mellan Södra och Norra verkstäderna. Numera finns endast företagshälsovården kvar.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: