KATEGORIER

0191 Dannfeltska gravkapellet
Beskrivning: Vid väg 121 söder om Olofström ligger Dannfeltska gravkapellet. Kapellet uppfördes 1836 av översten von Dannfelt, dåvarande ägare till Lilla Holje Herrgård. Platsen där gravkapellet ligger är en bronsåldershög.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: