KATEGORIER

1164 Brunns restaurangen
Beskrivning: Brunnsrestaurangen i Tulseboda. Bilden är troligen från 1950-talet.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: