KATEGORIER

0206 Olofströms museum
Beskrivning: Olofströms museum, beläget vid Museivägen i Lilla Holje, söder om Olofström, Det är till stor del ett industrihistoriskt museum som visar Olofströms expanderande järnindustri. Stenmagasinet uppfördes 1819. På framsidan av byggnaden berättar initialerna CCHD ( Carl Christopher Herman von Dannfelt) om byggherren. I stenmagasinet förvarade man konstgödsel i källaren. Det fungerade också som vagnslider. I övre våningen hade man stora sädesbingar.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: