KATEGORIER

0095 Lilla Holje Herrgård 1912
Beskrivning: Lilla Holje har en nära koppling till Olofströms Bruk. Från slutet av 1700-talet blev gården bostad för bruksägaren. Överste C H Börrien von Dannfelt köpte bruket 1811, byggde ut Lilla Holje till en herrgårdsanläggning med engelsk park, lusthus. springbrunnar, varmbadhus och ett orangeri med nära 1500 olika växter. Till gården hörde också ett gästgiveri, ett gårdsbränneri och en likörfabrik. Gästgiveriet flyttades senare till Jämshög. Byggnaden revs 1914. Enligt uppgift lär fotografen vara Herman Sander och mannen på bilden Hermans bror Herbert Sander. Den sistnämnde utvandrade till Amerika omkr c:a 1910-1912 gifte sig sedan den 23 juni 1917 i Chicago med Rut Elisabet Björklund från Jämshög.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: