KATEGORIER

1150 Turisthotellet
Beskrivning: Turisthotellet i Tulseboda. Hotellet byggdes 1906 och är nu i privat ägo. Bilden är troligen från sekelskiftet under Brunnens glansperiod.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: