KATEGORIER

0097 Interiör kaffestugan 1952
Beskrivning: Interiör av kaffestugan i Holje park.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: