KATEGORIER

0284 Kägelbanan Gunnebo
Beskrivning: Kägelbanan vid arbetarkasernen Gunnebo. Direktör Söderlund vid Olofströms Bruk lät bygga en kägelbana åt tjänstemännen. Fotot är taget omkring 1920.
Namn:

Kommentar:

img
Fyll i koden som du ser i bilden: